Integritetspolicy – samtycke till användning av uppgifter

Här informerar vi om uppgiftsinsamling och användande av uppgifterna genom Stannosports.com. Våra tjänster omfattar bland annat kostnadsfri användning av information, skapandet av ett kostnadsfritt konto. Vid sidan av detta erbjuder vi också tjänster som nyhetsbrev, kommentarfunktioner etc.  Stannosports.com samlar i dessa sammanhang in och behandlar och använder (personrelaterade) uppgifter. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke avseende framtida förhållanden eller motsätta dig framtida användning av dina personuppgifter, förutsatt att behandlingen och användningen av uppgifterna inte krävs för tillämpningen av avtalet.

Ansvarig myndighet
Ansvarig för insamlandet, behandlingen och användningen av dina personuppgifter i enlighet med Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) är

Stanno Sport Sverige AB
Göteborgsvägen 52
431 37 Mölndal

Fax: 02161 - 54 88 415
E-postadress: kundenservice@stannosports.com

Insamling, behandling och användning av personuppgifter
Personuppgifter är detaljerad information om affärsmässiga eller personliga förhållanden gällande en identifierad eller identifierbar person. Personuppgifter är till exempel namn, adress, telefonnummer och övrig information som du till exempel uppger till Stannosports.com vid registrering. Uppgifter som samlas in vid ett besök på Stannosports.com, men som inte direkt kan knytas an till dig personligen, räknas inte som personuppgifter. Stannosports.com samlar in, sparar och behandlar dina personuppgifter till exempel för avtalsskrivning, servicetjänster och för administrationen av konton. Personuppgifter används också för att möjliggöra inloggningen till ditt personliga konto. Kontot möjliggör direkt tillgång till de sparade personuppgifterna och administrationen av dessa. Åtkomstdata till kontot ska inte ges till tredje person, utan ska behandlas konfidentiellt.
Personuppgifterna som du uppger vid registreringen kommer endast att användas vid kommunikation med dig och endast i det syfte till vilket du givit uppgifterna. Vi försäkrar att vi inte i övrigt för vidare dina personuppgifter till tredje part förutsatt att vi inte är juridiskt skyldiga att göra det eller om du har gett ditt uttryckliga medgivande. Såtillvida vi använder oss av tjänster från tredje part för genomförande och hantering följer vi bestämmelserna enligt tyska dataskyddslagen. Du kan när som helst neka användningen av ovanstående uppgifter helt och hållet eller för vissa åtgärder. Ett skriftligt meddelande (till exempel via mejl, fax eller brev) till kontaktuppgifterna för ovannämnda ansvariga myndighet räcker. Stannosports.com raderar uppgifterna om eventuella lagstadgade lagringsperioder har löpt ut, du kräver att uppgifterna raderas eller annan lagring inte längre behövs för att uppfylla det ursprungligen eftersträvade syftet.

Nyhetsbrev
Stannosports.com använder det så kallade Double Opt-In-samtyckesförfarandet för utskick av nyhetsbrev. Det betyder att när du registrerar dig för nyhetsbrevet måste du dessutom bekräfta att du vill ta emot nyhetsbrevet (bekräftelsemejl med aktivering genom att klicka på en aktiveringslänk). Om du inte mer vill ha något nyhetsbrev kan du när som helst avsluta detta. För att kunna göra detta har varje nyhetsbrev en avbeställningslänk. Ett skriftligt meddelande kan också skickas (till exempel via mejl, fax eller brev) till kontaktuppgifterna nämnda av de ansvariga myndigheterna.

Cookies
Vi påminner om att Stannosports.com använder cookies (sessionscookies och temporära/permanenta cookies). Användandet av sidorna på Stannosports.com är också möjligt utan cookies. „cookies“ är små filer som gör det möjligt att lagra specifik information gällande användaren lokalt på din dator medan du använder sidorna på Stannosports.com. Cookies gör det möjligt att ta del särskilt av användarfrekvens och besöksantal på sidorna under Stannosports.com, analysera aktiviteten på hemsidan, men också att höja säkerheten på sidorna under Stannosports.com och utforma vårt erbjudande på ett kundvänligt sätt. Detta samtycke kan du när som helst upphäva. Du kan förhindra installationen av cookies genom att ändra inställningen i programvaran i din webbläsare. Du kan också förhindra användning av cookies från tredje part genom att avaktivera Accepterande av cookies från tredje part i din webbläsare (därtill  
även under "webbanalys" och "sociala medier plug-ins)".

Loggfiler
Vid åtkomst till sidor på Stannosports.com sparas åtkomstdata i så kallade serverloggfiler. Dessa dataposter innehåller hämtningens uppgifter, datum och klockslag, namn på de öppnade sidorna, överförd datamängd, meddelande om genomförd hämtning, webbläsartyp och version, användarens operativsystem, Referrer-URL (den tidigare besökta sidan), IP-adress och den efterfrågade leverantören. Stannosports.com använder de registrerade uppgifterna endast för statistiska utvärderingar av företagets syfte, säkerheten och optimeringen av erbjudanden. Stannosports.com förbehåller sig rätten att senare kontrollera logginformationen om det finns skäliga misstankar om olaglig användning.

Webbanalys
Vi använder också så kallad Tracking-teknologi. För detta använder vi till exempel tjänsten Google Analytics. 

Google
Stannosports.com använder Google Analytics och Google AdWords Conversion-Tracking som webbanalystjänst från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Google Analytics använder "cookies“. Dessa cookies möjliggör en analys av användningen av webberbjudanden från Stannosports.com genom Google. Informationen som genereras av en sådan cookie om hur du använder webbsidorna under Stannosports.com (inklusive din IP-adress) överförs i regel till en av Googles servrar i USA och lagras där. Vi påminner om att på denna webbplats har Google Analytics-koden „gat._anonymizeIp();“ utvidgats för att garantera en anonym registrering av IP-adresser (så kallad IP-masking). Om avidentifiering är påslagen förkortar Google IP-adresser inom medlemsstater inom europeiska unionen och inom medlemsstaterna som är parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet för att inte direkt kunna relateras till någon person. Den fullständiga IP-adressen kommer endast i undantagsfall att överföras till en Google-server i USA och förkortas där. Google AdWords Conversion-Tracking använder cookies, som förblir aktiva på din dator i 30 dagar. Om du vill avaktivera användningen av cookies kan du ställa in din webbläsare så att alla cookies nekas eller också så att du informeras om när cookies skickas. Du kan också förhindra registrering och behandling av data från Google, genom att ladda ner ett tillgängligt insticksprogram och installera det via följande länk (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Mer informationen om Google och uppgiftsskydd hittar du på http://www.google.com/intl/de/ analytics/privacyoverview.html.

Facebooks "I like“-knapp och andra sociala medie-insticksprogram
Stannosports.com använder Facebooks gilla-knapp, Google+-knappen och Twitters gilla-knapp (så kallade sociala medier-insticksprogram ("plug-ins")). De insticksprogram som Stannosports.com använder är märkta med motsvarande logo eller en skriftlig hänvisning. Dessa insticksprogram gör det möjligt att rekommendera innehållet på internetsidor till andra internetanvändare via sociala nätverk, att lägga till din personliga profil i sociala nätverk eller på annat sätt uppmärksamma detta. När du öppnar en webbsida på Stannosports.com som har ett sådant insticksprogram skapar din webbläsare en direkt förbindelse med den aktuella insticksprogramleverantörens server. Insticksprogrammets innehåll överförs från leverantören till din webbläsare och integreras på webbsidan. Leverantören får på så sätt information om du har besökt sidan. Stannosports.com webbplats använder sig bland annat av insticksprogram från facebook.com, som distribueras av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Om du inte är inloggad på Facebook skickas uppgifter till din Facebook från webbsidor med aktiva Facebook-komponenter. Facebook lägger vid varje besök på webbplatsen till en cookie med en markering som är gilitg i två år. Då din webbläsare varje gång den är i förbindelse med en Facebook-server skickar med denna cookie (utan att fråga) kan Facebook skapa en profil med vilka webbsidor användaren med markeringen besökt. Om du är inloggad på Facebook kan Facebook dessutom lägga till ditt webbsidesbesök på ditt Facebook-konto. All samverkan med något insticksprogram, till exempel vid användning av "Gilla"-knappen eller kommentarfältet, skickas denna information från din webbläsare till Facebook och sparas där. För att förhindra en sådan uppgiftsinsamling måste du logga ut från Facebook eller motsvarande media innan du besöker vår webbplats. Om du inte vill att Facebook samlar in information om dig via dessa cookies kan du i inställningarna i din webbläsare välja "Blockera cookies och webbplatsdata från tredje part". Information om syftet med och omfattningen av datainsamlingen av aktuell leverantör, dina rättigheter i detta avseende och råd om möjligheten att påverka dessa inställningar, kan du utläsa i sekretesspolicyn för den aktuella leverantören. Mer information hittar du i Facebooks sekretesspolicy på https://www.facebook.com/policy.php.

YouTube-insticksprogram (videor)
Stannosports.com webbplats använder sig också av insticksprogram från Youtube.de/Youtube.com, som distribueras av Youtube, LLC, 901 Cherry Ave.,San Bruno, CA 94066 USA. Om du använder ett sådant insticksprogram när du är inne på våra webbsidor, skapas en förbindelse till Youtube-servern och därigenom instrueras din webbläsare att visa insticksprogrammet på den webbsidan. Härigenom överförs information om vilka av våra webbplatser du har besökt till Youtube-servern. Är du inloggad som medlem på Youtube delar YouTube denna information till dina respektive personliga konton på dessa plattformar. Vid användning av dessa instcksprogram, som till exempel när du klickar på spela upp-knappen för en video eller skickar en kommentar, skickas denna information till exempel till ditt YouTube-användarkonto. För att undvika detta måste du logga ut från Youtube. Information om insamling och användning av uppgifter genom plattformar eller insticksprogram hittar du i sekretesspolicyn: www.youtube.com.

Säker dataöverföring
Dina personliga uppgifter skickas endast krypterat via Stannosports.com . Vi använder säkerhetssystemet SSL (Secure Socket Layer). Dessutom är Stannosports.com alltid angelägna om att skydda webbsidor och övriga system så bra som möjligt genom tekniska och organisatoriska åtgärder mot åtkomst, ändringar och spridning av uppgifter av obehöriga personer.

Rätten till information & återkallande
Du har rätt att när som helst få information om dina sparade uppgifter utan att uppge någon grund; inga andra kostnader än överföringskostnaderna enligt grundpriset tillkommer. Du kan alltid när som helst spärra, ändra eller låta radera dina hos oss insamlade uppgifter och återkalla det tilldelade samtycket till insamling och användning av uppgifter utan att ange något skäl. Frågor angående detta skickar du per mejl, per post eller brev med en stark identifiering av dig till ovanstående kontaktuppgifter för Stannosports.com.